Tweede versoepeling technische controle Vlaanderen

Info hieronder van website Traxio

Net voor het ingaan van het weekend wensen we jullie heel goed nieuws te brengen.  Op vraag van TRAXIO heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit een tweede versoepeling van de technische keuring in Vlaanderen goedgekeurd. 

Deze versoepeling is een absolute noodzaak zodat meer voertuigen gekeurd kunnen worden in Vlaanderen.  Deze keuring is op zijn beurt primordiaal om de economie in ons land draaiende te kunnen houden. 

Vanaf maandag 20 april zullen alle keuringsactiviteiten in de keuringsstations kunnen plaatsvinden, met uitzondering van :

–        de periodieke keuring van de voertuigen van de categorie M1, onderworpen aan de keuring tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen

–        de periodieke keuring van de voertuigen van de categorie N1, onderworpen aan de keuring tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen

Deze uitzonderingen zijn er omdat beide categorieën kunnen genieten van het uitstel van vier maanden.  Dit uitstel geldt niet voor de technische en administratieve herkeuringen en de administratieve keuringen voor inschrijving.  Ook dat is nieuw. 

Deze uitzondering geldt niet voor prioritaire voertuigen, en ook niet in geval van dwingende noodzaak na toelating van het departement MOW van de Vlaamse Overheid. 

Geniet van het weekend, hou het gezond en tot de volgende update.